• آیا می دانید؟
  آیا می دانید؟


   بهبود سیستمهای کنترل داخلی ، افزایش قابلیت اتکای صورتهای مالی و حفط منافع عمومی را در بر خواهد داشت.
 • سخن روز
  سخن روز

   

  دخالت مدیریت از نشانه های بارز ضعف عمده در کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی است  (Management Override)

 • آیا می دانید؟
  آیا می دانید؟

   

  نوشتن راهی برای صحبت کردن است بی آن که توسط دیگران قطع شود (جولز رنارد)

 • سخن روز
  سخن روز

   اکتشاف واقعی یافتن سرزمین های جدید نیست ، بلکه دیدن چیزها با چشمان جدید است (مارسل پروست)

 • آیا می دانید؟
  آیا می دانید؟

   

  نسبتهای مالی صاحبان و مدیران شرکتها را در مسیر صحیح کسب و کار خود قرار می دهند.

 • سخن روز
  سخن روز

   

  قوی ترین انواع که می مانند لزوما با هوش ترین انواع نیستند ، آن هایی می مانند که پذیرنده ترین انواع در برابر تغییرند (چارلز داروین)