آیا می دانید؟

 

آیا می دانید ؟
در صورتیکه مودیان محترم مالیاتی و صاحبان کسب و کار در صورتیکه به قوانین مالیاتی آگاهی کافی داشته باشند مالیات خود را عادلانه و منصفانه پردخت خواهند کرد . متاسفانه اکثر مالیاتها و جرائم مربوطه که توسط صاحبان محترم کسب و کار و با نارضایتی پرداخت می شود عمدتا بدلیل عدم آگاهی نسبت به قوانین و مسایل ساده مالیاتی ، بصورت غیر منصفانه و غیر عادلانه پرداخت می شود .
آیا می دانید ؟
نسبتهای مالی صاحبان و مدیران شرکتها را در مسیر صحیح کسب و کار خود قرار می دهند ، یکی از این نسبتها به نام شاخص آلتمن صاحبان سرمایه را در خصوص پدید آمدن مشکلات مالی و ورشکستگی آگاه و آنها را در قرار گرفتن مسیر صحیح راهنمایی می نماید .
تهیه گزارشات سود و زیان و بهای تمام شده در مقاطع سه ماهه یکی از کارآمدترین گزارش های فصلی می باشد که مدیران و صاحبان سرمایه و شرکتها را قادر به تصمیم گیری و تصمیم سازی در خصوص روند و ادامه چرخه حیات شرکت و بنگاههای اقتصادی می نماید .

آیا می دانید ؟
وجود گزارشات مقایسه ای در دوره های مختلف و برای سالهای مختلف به همراه نمودار مربوطه ، اطلاعات بسیار مفیدی را در اختیار مدیران شرکتها و صاحبن سرمایه قرار می دهد ، با داشتن گزارشات مقایسه ای مدیران می توانند در جهت ایجاد تغییرات مثبت گام بر دارند .
اعتماد در سازمانها یکی از مهمترین و حیاطی ترین عوامل موفقیت در سازمانهاست ، لازمه ایجاد ارتباط مناسب بین کارکنان و سازمان وجود اعتماد متقابل است ، در این خصوص سازمانهای شاد در بوجود آمدن اعتماد و ارتباط قوی موفق تر هستند . از سوی دیگر اطلاعات مالی شفاف ، صحیح و بموقع موجب اعتماد از سوی اشخاص برون سازمانی ، ذینفعان و شرکای تجاری شما هستند .
یکی از مهمترین ابزار پایش ، اندازه گیری و برنامه ریزی شرکت تهیه بودجه سالانه و مقایسه آن با واقعیتها در مقاطع ماهانه و سه ماهه است .

آیا می دانید ؟
یکی از اساسی ترین و مهمترین وظایف صاحبان و مدیران بنگاههای اقتصادی آموزش ، آموزش و بازهم آموزش و بروز نگهداشتن دانش کارکنان شرکت است .

آیا می دانید ؟
یکی از مهمترین گزارشات و قوانینی که باید توسط صاحبان و مدیران شرکت هر ساله مورد توجه و مطالعه قرار گیرد بودجه سالانه کل کشور است .

آیا می دانید ؟
یکی از ابزار تثبیت سود قیمت گذاری محصولات بر مبنای قیمت هدف می باشد .