تصویب نامه ۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴ مورخ ۹۸/۲/۱۰(الحاق تبصره به بند ث ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید)
مصوبه مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
نامه شماره ۲۳۲/۲۴۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۱۶(نظریه در خصوص مالیات عملکرد شرکتهای فعال در منطقه ی آزاد)
بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲ مورخ ۹۸/۱/۷(محاسبه مالیات اشخاص خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا)
کلاف سر در گم استفاده از صندوق های فروش
توان پرداخت مؤدیان مالیاتی کم شده است
نامه شماره ۲۳۲/۲۶۹۲۷مورخ ۹۷/۱۲/۸(نحوه شناسایی در آمد موسسات وشرکتهای حمل ونقل کالا)
اطلاعیه مورخ ۱۸/ ۱۲/ ۹۷ ؛ قابل توجه مودیان محترم مالیاتی
بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۶۸ مورخ ۹۷/۱۲/۱۸(تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات)
بخشنامه ۲۳۰/۶۸۵۵۶ مورخ ۹۷/۱۲/۱۵(عدم شمول جرائم ماده ۱۶۹ ق.م‌.م در خصوص ارسال اطلاعات تجمعی)